• pexels-ron-lach-9953820

اخبار صنعتی

  • نمایشگاه های ما در دنیا

    نمایشگاه های ما در دنیا

    2019 دومین نمایشگاه برند سلامت پزشکی چین (اندونزی) به منظور اجرای بیشتر طرح "کمربند و جاده" و ایجاد بستری برای شرکت ها برای کشف بازار پزشکی و سلامت در جنوب شرقی آسیا، وزارت بازرگانی دومین چین را برگزار خواهد کرد. ..
    ادامه مطلب